Frosta Regnskapslag

Frosta Regnskapslag BA har sine lokaler i ”Banken” på Frosta. Regnskapslaget ble etablert i 1970 og har i dag 5 ansatte.

Frosta Regnskapslag har som formål å drive regnskapsføring og økonomisk veiledning.

Vi er et lokalt regnskapskontor, og hovedmengden av kunder finner vi på Frosta. Vi utfører tjenester innen jordbruks- og forretningsregnskap.

Kontoret er opptatt av å følge gjeldende regelverk og god regnskapsføringskikk. Vi skal levere regnskapsprodukter av høy kvalitet, og bruker moderne verktøy og metoder for effektivt å oppnå det.

Vi er til for kundene, og ønsker i tillegg til det å være regnskapsfører, å fremstå som en samtalepartner og rådgiver.

Tjenester

  • Regnskapsføring
  • Fakturering / remittering / purring 
  • Lønningsrutiner
  • Årsregnskap
  • Ligningsoppgaver
  • Etablering av virksomhet
  • Økonomisk rådgiving
  • Rådgiving ved generasjonsskifte
  • Aktuelle problemstillinger

Programvare

  • Duett regnskaps- og årsoppgjørsprogram
  • Finale årsoppgjørsprogram
  • Huldt og Lillevik lønnsprogram

 

   

 

 

 
Frosta Regnskapslag BA
Banken
7633 Frosta

Org.nr. 946 866 954 MVA
Telefon: 74 80 89 62
Telefaks: 74 80 89 69
E- post: postmaster@frostaregnskap.no 

Ansatte / E-post / Telefon

Boye Qvarme 74 80 89 62
Audhild Vik 74 80 89 63
Tove Aunan 74 80 89 64
Randi Asklund 74 80 89 65
Elin Haugen 74 80 89 66

Frosta Regnskapslag BA

Nyttige linker